| Trafikkberegninger i KVU og KS1 InterCity

Trafikkberegninger i KVU og KS1 InterCity

Oslo, 13.03.2013

I en artikkel i Samferdsel påpeker Homleid, Rasmussen og Strøm at svakheter ved trafikkberegningsmodellen DOM IC har bidratt til svært ulike resultater sammenliknet med beregningene med InterCitymodellen i Jernbaneverkets konseptvalgutredning. Samferdsel nr. 2 2013