| Vista på vinnerteam i idekonkurranse

Vista på vinnerteam i idekonkurranse

Oslo, 09.10.2012

Vista Analyse blir stadig invitert av arkitekter til å bidra til en mer helhetlig forståelse av de kommersielle drivkreftene i arealplanlegging. Byers og tettsteders sentrum forvitrer samtidig som stadig større krav til miljøvennlig transport, klima og mer intensiv arealbruk presses frem fra sentrale myndigheter. Sykkylven er et eksempel på hvordan sentrum kan formes når flere hensyn imøtekommes, sier Hanne Toftdahl i Vista Analyse. Neste prosjekt er Fjell kommune. Omtale i Sunnmørsposten