| Vistas masterstudent på forskerkonferanse i Helsinki

Vistas masterstudent på forskerkonferanse i Helsinki

Oslo, 24.04.2017

Vistas masterstudent Magnus Aagaard Skeie har deltatt på NAERE konferansen, en årlig, europeisk miljø- og ressursøkonomi konferanse som for første gang ble arrangert i en nordisk versjon i Helsinki. Der presenterte han arbeidet med sin masteroppgave, som han tar sikte på å publisere som en forskningsartikkel senere i samarbeid med blant andre sin veileder. I sitt arbeid undersøker Magnus om valg av smarttelefon eller nettbrett fremfor PC i betinget verdsettings-undersøkelser har en effekt på oppgitt betalingsvilje og graden av tilfeldighet i denne. Han deltok også på Forskermøtet i regi av Samfunnsøkonomene og Universitetet i Oslo tidligere i år i samme ærend.