| Rapport om retningslinjer for håndtering av netto ringvirkninger i vegprosjekter

Rapport om retningslinjer for håndtering av netto ringvirkninger i vegprosjekter

Oslo, 24.04.2017

Statens Vegvesens Håndbok V712 Konsekvensanalyser er under revisjon. Vista Analyse har skrevet utkast til omtale av netto ringvirkninger, inkludert en sjekkliste som skal indikere hvilke prosjekter som har potensiale for netto ringvirkninger. Denne teksten er på høring. Rapporten gir også en beskrivelse av netto ringvirkninger, med vekt på definisjoner og avgrensninger av denne typen virkninger i vegprosjekter.

Last ned rapporten her.