| Vistas karbonlekkasjerapport aktuell i DN

Vistas karbonlekkasjerapport aktuell i DN

Oslo, 12.09.2012

Annegrete Bruvoll kritiserer ordningen som kompenserer industriens energiutgifter. Dagens Næringsliv 12. september Rapport om karbonlekkasje og kompensasjonsordninger