| Fikk kontroll på økonomien

Fikk kontroll på økonomien

Oslo, 17.01.2013

Fra å være et nasjonalt skrekk-eksempel på dårlig økonomistyring, har vesterålenkommunene i dag rettet ryggen og er på full tur ut av den mye omtalte ROBEK-listen. Vista Analyse har vært en sentral bidragsyter i veiledningsmateriellet det henvises til.
vol.no 19. desember