| Ny rapport om karbonlekkasjer

Ny rapport om karbonlekkasjer

Oslo, 13.08.2012

På oppdrag av Nærings- og handelsdepartementet har Vista Analyse sett nærmere på mulig omfang av karbonlekkasje. En utbredt oppfatning i den norske debatten er at lekkasjer fører til økte utslipp, altså at lekkasjen er over 100 prosent. Vi finner lekkasjeeffekter for kilder utenfor kvotesystemet på rundt 10-30 prosent på kort sikt og 20-30 prosent på lang sikt, og noe større lekkasje for treforedling enn for metallproduksjon. Norske tiltak vil dermed gi globale utslippsreduksjoner til tross for lekkasje, av et omfang som er minst 70 prosent av den den norske utslippsreduksjonen. Les rapporten