| Vista skal bistå i kartlegging av kommunenes utgifter som vertskommuner for asylmottak

Vista skal bistå i kartlegging av kommunenes utgifter som vertskommuner for asylmottak

Oslo, 06.09.2016

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) leder og har sekretariatfunksjonen for Beregningsutvalget som har fått i oppdrag å foreta en systematisk kartlegging og analyse av kommunenes utgifter som vertskommuner for asylmottak i 2015, inkludert kommunenes utgifter til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge. Vista Analyse skal bistå kartleggingen. Ytels­ene forutsetter tett samhandling med en arbeidsgruppe utledet av utvalget.