| Vista Analyse skal kartlegge delingsøkonomiens betydning for norsk økonomi

Vista Analyse skal kartlegge delingsøkonomiens betydning for norsk økonomi

Oslo, 31.08.2016

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal Vista Analyse kartlegge betydningen av delingsøkonomien for norsk økonomi i dag, og hva den kan bety i fremtiden. Kartleggingen skal inngå som en del av informasjonsgrunnlaget til regjeringens utvalg om delingsøkonomi, som har i oppgave å utarbeide en offentlig utredning (NOU) i 2017.