| Vista-rapport om handel med miljøvarer er lansert i Genève

Vista-rapport om handel med miljøvarer er lansert i Genève

Oslo, 26.03.2014

På oppdrag for Utenriksdepartementet har Vista Analyse vurdert varer som landene i APEC gruppen har blitt enige om å redusere tollsatser og andre handelsbarrierer på av hensyn til miljø. Vista Analyse finner at produktkategoriene inneholder både miljømessige og ikke-miljømessige varer. Merpresise produktspesifikasjoner vil være nødvendig for å identifisere miljøvarene. Rapporten ble lansert på den norske delegasjonen i Genève 20 mars.