| Vibeke Wøien Hansen til Vista Analyse

Vibeke Wøien Hansen til Vista Analyse

Oslo, 05.01.2014

Vibeke har levert sin doktorgradsavhandling i statsvitenskap med beslutningstaking i EU som hovedtema. Vibeke har forskningsspesialisering innen lovgivende politikk og anvendt kvantitativ metode, og hun vil styrke vår kompetanse både på statsvitenskapelige og empiriske prosjekter. Hennes skriveferdigheter fra journalistiske erfaringer kommer også godt med. Vi ønsker Vibeke hjertelig velkommen til Vista!