| KommuneNM - Norges mest fremgangsrike kommune

KommuneNM - Norges mest fremgangsrike kommune

Oslo, 29.07.2014

Hammerfest kommune har klatret 182 plasser siden kåringen ble startet av NHO i 2006. Vistas rapport omtales i Dagens Næringsliv.