| Vista-partner til offentlig lovutvalg

Vista-partner til offentlig lovutvalg

Oslo, 12.08.2016

Partner i Vista Haakon Vennemo er utnevnt som medlem av et offentlig utvalg som skal utrede forslag til ny havne- og farvannslov. Utvalget skal avgi sin innstilling 1. desember 2017. Vennemo har tidligere deltatt i utvalg om merverdiavgift og om klimatilpasning. Flere andre partnere i Vista har også deltatt i offentlige utvalg de senere årene. Vi ser på dette som en anerkjennelse til Vista Analyse og som en del av vårt samfunnsoppdrag, sier daglig leder Ingeborg Rasmussen.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website