| Vista-partner til offentlig lovutvalg

Vista-partner til offentlig lovutvalg

Oslo, 12.08.2016

Partner i Vista Haakon Vennemo er utnevnt som medlem av et offentlig utvalg som skal utrede forslag til ny havne- og farvannslov. Utvalget skal avgi sin innstilling 1. desember 2017. Vennemo har tidligere deltatt i utvalg om merverdiavgift og om klimatilpasning. Flere andre partnere i Vista har også deltatt i offentlige utvalg de senere årene. Vi ser på dette som en anerkjennelse til Vista Analyse og som en del av vårt samfunnsoppdrag, sier daglig leder Ingeborg Rasmussen.