| Ny rapport: Eierstyring i Vestfold fylkeskommune

Ny rapport: Eierstyring i Vestfold fylkeskommune

Oslo, 24.08.2016

Vestfold fylkeskommune har arbeidet aktivt med eierstyring i mange år. I 2016 ba de Vista Analyse utarbeide en rapport om eierstyring av fylkeskommunens selskaper og fristilte virksomheter. Rapporten tar utgangspunkt i en tidligere Vista Analyse rapport for Vestfold fylkeskommune, fra 2008. Den omfatter en grundig gjennomgang av kriterier for valg av organisasjonsformer for fylkeskommunal virksomhet. Den trekker opp konkrete prinsipper for utøvelse av eierrollen, med sikte på å skape ryddige og transparente styringsprosesser. Rapporten skisserer også hvordan en eiermelding til fylkestinget kan utformes. Rapporten ble ferdigstilt 1. august 2016 og fylkeskommunen er allerede i gang med å planlegge oppfølging av denne overfor fylkestinget. Last ned rapporten.