| Økosystemtjenester og prissetting i samfunnsøkonomiske analyser

Økosystemtjenester og prissetting i samfunnsøkonomiske analyser

Oslo, 08.08.2016

I dette prosjektet for Kystverket har vi vurdert hvordan økosystemtjenestetilnærmingen kan anvendes for vurdering og prissetting av miljøvirkninger i Kystverkets samfunnsøkonomiske analyser av infrastrukturtiltak. Vi foreslår en tilnærming i to trinn. Først gjennomføres en screening for å identifisere de økosystemtjenestene som påvirkes og gi en første vurdering av velferdsendringen av disse. Dernest går man videre med de viktigste økosystemtjenestene som påvirkes og forsøker å verdsette disse, eller vurdere dem nærmere på annen måte dersom økonomisk verdsetting ikke er mulig per i dag. Last ned rapporten.