| Vista-partner til offentlig ekspertutvalg

Vista-partner til offentlig ekspertutvalg

Oslo, 26.03.2021

Partner og daglig leder i Vista Analyse Haakon Vennemo, er engasjert av Barne- og familieutvalget til å sitte i et utvalg som skal vurdere reisegarantiordningen.

Reisegarantiordningen sørger for at reisende får igjen penger dersom pakkereisen deres blir avlyst. Ordningen har fått ny aktualitet i pandemien. Utvalget ledes av professor Trygve Bergsåker ved det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

-Jeg ser frem til å representere den samfunnsøkonomiske kompetansen i utvalget, som er dominert av jurister, sier Haakon. Fra havne- og farvannslovsutvalget, som ble avsluttet for et par år siden, har jeg gode erfaringer med denne typen utvalgsarbeid.