| Vista Analyse har fått i oppdrag å gjennomføre en kunnskapsinnhenting av bolig- og leiemarkedet i Bergensområdet

Vista Analyse har fått i oppdrag å gjennomføre en kunnskapsinnhenting av bolig- og leiemarkedet i Bergensområdet

Oslo, 26.03.2021

Oppdraget er et ledd i prosjektet "Regional bustadprogram i Bergensområdet", hvor det er et mål at Bergensområdet skal ha attraktive og gunstig lokaliserte areal til boliger som dekker et langsikig behov. Et av fire hovedtemaer som skal arbeides med er Bustad for alle, som er temaet for det forestående oppdraget. I den forbindelse har Vestland fylkeskommune behov for mer kunnskap om tilgang og behov for boliger i kommunene Alver, Askøy, Bergen, Bjørnafjorden og Øygarden som inngår i programområdet.

Vista Analyse er godt i gang med å gjennomføringen av oppdraget og skal levere sin rapport innen utgangen av april.

Bildet er hentet fra "Regional areal- og transportplan for bergensområdet 2017–2028" for Hordanland fylkeskommune.