| Vista-partner skal bistå sekretariatet for TBU Klima i deres arbeid med makromodeller

Vista-partner skal bistå sekretariatet for TBU Klima i deres arbeid med makromodeller

Oslo, 11.12.2020

Orvika Rosnes skal bistå sekretariatet for TBU Klima i deres arbeid med makromodeller. (Les mer om Teknisk berekningsutval for klima - regjeringen.no.)

I 2020-2021 skal utvalget se på bruken av makroøkonomiske modeller, med henblikk på bruk i framskrivninger av utslipp og til virkemiddelanalyser.

Orvikas omfattende erfaring med modeller, både med NOREG 2.0 i Vista, med SNOW i SSB og med kraftmarkedsmodeller, samt hennes erfaring med klimapolitikkanalyser, kommer godt med i arbeidet.