| Vista Analyse har beregnet apotekavanser for Legemiddelverket

Vista Analyse har beregnet apotekavanser for Legemiddelverket

Oslo, 14.12.2020

Apotekenes avanse på salg av legemidler på resept er i ferd med å evalueres og Vista Analyse har bistått Legemiddelverket med arbeidet. Basert på omfattende registerdata over apotekenes legemiddelsalg, kombinert med konfidensielle grossist- og apotekinnkjøpspriser, har Vista Analyse gjennomføre en deskriptiv analyse av utviklingen i omsetningen av legemidler på resept og beregnet avansen for de ulike leddene i distribusjonskjeden. Omsetningen har økt mer enn apotekavansen fra 2016 til 2019 og apotekene har i gjennomsnitt opplevd en realnedgang i apotekavansen per pakning. Reguleringen av apotekenes avanse er i løpet av de siste fire årene justert slik at avansen i større grad avhenger av antall pakninger omsatt og i mindre grad av kroneomsetningen. Vista-rapporten og tallgrunnlaget bak er et bidrag inn i Legemiddelverkets evaluering av apotekavansen, som publiseres i desember 2020.

Les rapporten her