| Ringvirkninger av å etablere plastgjenvinningsanlegg i Halden

Ringvirkninger av å etablere plastgjenvinningsanlegg i Halden

Oslo, 08.12.2020

Vista Analyse har på vegne av Halden Plastgjenvinning AS og Green Ideas Group AB analysert ringvirkningene av å opprette et plastgjenvinningsanlegg på Rokke Avfallsanlegg i Halden kommune. Fokuset i analysen er sysselsettingseffekten lokalt i Halden kommune, og vi finner at prosjektet vil kunne gi opphav til elleve årsverk i to år mens anlegget bygges og deretter 21 årsverk hvert år når anlegget er i full drift.

Rapporten skal legges frem for hovedutvalget for plan, teknisk, landbruk, klima og miljø i Halden kommune om kort tid.

Les rapporten her