| Vista-partner er med å foreslå ny lov

Vista-partner er med å foreslå ny lov

Oslo, 05.03.2018

Et offentlig utvalg med Haakon Vennemo fra Vista som medlem har lagt fram innstilling om ny havne- og farvannslov. Utvalget foreslår at det skal bli lovlig for kommunale eiere å ta ut utbytte fra sine havner, men bare på bestemte vilkår. Vennemo dissenterte fra dette og kan ikke se behovet for særskilte vilkår. Samferdselsdepartementets pressemelding om saken ligger her.