| Selskapene bør betale mer ved strømbrudd

Selskapene bør betale mer ved strømbrudd

Oslo, 13.03.2018

I vinter har det vært uvanlig mange og lange strømbrudd i deler av landet. Hva det er verdt for husholdningene å unngå strømbrudd har til nå vært lite kjent. Denne verdien er viktig å kjenne fordi selskapene må betale for hver husholdning som mister strømmen. Det fører til at de dimensjonerer sine tiltak mot strømbrudd etter verdien av å unngå strømbrudd. Høyere verdi betyr mer å betale på kort sikt, og flere tiltak mot strømbrudd på lang sikt.

Det siste halvannet år har Vista Analyse og Thema Consulting Group arbeidet på vegne av NVE og Statnett med å finne ut hva det er verdt for husholdningene i dag å unngå strømbrudd. Vi har gjennomfør to store undersøkelser, én rettet mot alle norske husholdninger, og én rettet mot husholdninger som har opplevd langvarige strømbrudd. Resultatene tyder på at verdien av å unngå strømbrudd er betydelig høyere enn man tidligere trodde. Et strømbrudd på ett minutt er verdt henimot ti ganger mer enn tidligere antatt. Strømbrudd på 1-6 timer er verdt dobbelt så mye som tidligere antatt.

Les rapportene her og her. Pressemelding fra NVE ligger her.