| Hvorfor det gikk galt på Fornebu

Hvorfor det gikk galt på Fornebu

Oslo, 14.03.2013

Vista-rapport om Fornebu med kontroversielle konklusjoner ble unntatt offentlighet i 8 år. Transportforum 1.13