Vista og Kifo med rapport om strukturell rasisme i Bergen

Oslo, 16.02.2021

Vista Analyse i samarbeid med Institutt for kirke- religions- og livsynsforskning (KIFO) har på oppdrag fra Bergen kommune ved byrådsavdeling for kultur, mangfold og likestilling gjennomført et FoU-prosjekt om strukturell rasisme i Bergen.

Forskningsrapporten konkluderer at diskriminering og forskjellsbehandling forekommer i Bergen. Rasistisk mobbing i skolen trekkes frem som et særlig bekymringsverdig funn. Arbeidslivet er den samfunnsarenaen der flest personer opplever diskriminering. Dette gjelder i første rekke tilgangen til arbeidslivet. Det rapporteres også om forskjellsbehandling i boligmarkedet, men ikke i like stor grad som i arbeidsmarkedet. På den andre siden rapporterer informantene om positive erfaringer med NAV og mindre utfordringer i helsesektoren.

Rapporten kan leses her, og er også omtalt hos NRK og i Bergens Tidende

Vista-analyse.no bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg den beste opplevelsenGDPR