| Vista Analyse har evaluert Grenlandskontrakten 2016

Vista Analyse har evaluert Grenlandskontrakten 2016

Oslo, 15.02.2021

Vista har gjennomført en midtveisevaluering av Grenlandskontrakten 2016, på oppdrag fra Vestfold og Telemark fylkeskommune. Evalueringen retter søkelys på busskontrakten som virkemiddel/verktøy for å nå vedtatte mål for byområdet. Kontrakten er utformet som en nettokontrakt med bruttoelementer og trekk fra samarbeidskontrakter.

Evalueringen viser at samarbeidet mellom operatør (busselskapet) og innkjøper (fylkeskommunen) fungerer gjennomgående bra, men med noen utfordringer knyttet til krevende prosesser i forbindelse med markedsføring, tilbudsutvikling og rute- og produksjonsendringer. Videre er det slik at utfordringene i stor grad kan forklares med manglende samsvar mellom overført inntektsrisiko og operatørens muligheter til å påvirke denne. Kontrakten vurdert som virkemiddel blir lite treffsikker når de sterkeste insentivene ikke kombineres med handlingsrom for operatøren.

-Dette har vært et spennende prosjekt hvor vi har arbeidet i skjæringspunktet mellom teori og praksis. Vi takker fylkeskommunen og operatørselskapet for et godt samarbeid, sier prosjektleder Ingeborg Rasmussen.