Vista-notat om reisekostnaden for rekrutter

Oslo, 17.11.2020

I et nytt notat beregner Vista reisekostnader for rekrutter ved to alternative lokaliseringer for hærens rekruttskole. Den ene alternativet er en samlet rekruttskole på Terningmoen leir. Det andre alternativet er en delt løsning med rekruttskole både på Terningmoen og på Drevjamoen leir. Notatet er omtalt i avisa Helgelendingen (betalingsmur).

Rekruttskole på Drevjamoen med hyppig bruk av tog som transportmiddel gir lavest billetkostnader for Forsvaret og lavest klimagassutslipp. Da er imidlertid samlet rekruttskole på Terningmoen et mer samfunnsøkonomisk lønnsomt alternativ.

Hvis man øker bruken av flyreiser til Drevjamoen blir delt rekruttskole det mest samfunnsøkomisk lønnsomme alternativet, men da blir samlet rekruttskole på Terningmoen det billigste alternativet med tanke på billettkostnader.

Utenriks- og forsvarskomiteen har nå vedtatt å utrede Drevjamoen som supplement til lokalisering på Terningmoen (Helgelendingen, betalingsmur).

Vista-analyse.no bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg den beste opplevelsenGDPR