| Nytt oppdrag for Norsk Sykepleierforbund

Nytt oppdrag for Norsk Sykepleierforbund

Oslo, 07.12.2020

Vista Analyse fikk i oppdrag å gjennomføre en undersøkelse om organisering av faggruppene og samhandling om det fag-og helsepolitiske arbeidet i Norsk Sykepleierforbund. Dette er et spennende prosjekt hvor vi skal kartlegge faggruppenes rolle i organisasjonen, blant annet når det gjelder samhandling med avdelinger og organer i forbundet, betydning for medlemsdemokratiet og medlemmenes faglige engasjement, både i dag og fremtiden. Vi gleder oss til et samarbeid med NSF om prosjektet!