| Vista medarrangør i kurs for offentlige innkjøp

Vista medarrangør i kurs for offentlige innkjøp

Oslo, 31.10.2012

Innkjøp og anskaffelser til offentlig sektor beløper seg til ca 400 milliarder kroner årlig i Norge. Gode og godt forankrede innkjøpsfunksjoner kan bidra til at disse pengene omsettes til mer velferd og bedre tjenestekvalitet. Hensiktsmessige innkjøp og anskaffelser i kommunene kan også bidra til lokal samfunns- og næringsutvikling og til et bedre miljø. Christian Grorud ved Vista Analyse har bistått Follorådet med å adressere disse utfordringene.