| Snorre Kverndokk til Vista Analyse

Snorre Kverndokk til Vista Analyse

Oslo, 10.01.2013

Snorre Kverndokk begynner hos oss 1. april. Snorre har tung kompetanse fra økonomisk forskning og utredningsarbeid ved norske og internasjonale forskningsinstitusjoner, og han har publisert et stort antall artikler i internasjonale tidsskrifter og mottatt priser for sine forskningsarbeider. I tillegg til forskning har han også erfaringer fra departementsarbeid, og han har vært med på flere offentlige utredninger og vært tilknyttet FNs klimapanel gjennom flere år. Hans arbeider har i hovedsak vært på temaene miljø, energi og helse.

Snorre vil være et solid tilskudd til Vistas kompetansemiljø, og vi ønsker ham hjertelig velkommen til Vista Analyse! CV Snorre Kverndokk