| Kostnader og tiltak mot vold i nære relasjoner

Kostnader og tiltak mot vold i nære relasjoner

Oslo, 06.05.2013

Det skal settes inn 75 mill. mot vold i nære relasjoner. Vista Analyse har beregnet kostnadene til mellom 4,6 og 6 mrd. kroner. Aftenposten 30.04.2014/Vista Analyses rapport