| Vista-medarbeidere med tre kapitler i ny bok om investeringsprosjekter og miljøkonsekvenser

Vista-medarbeidere med tre kapitler i ny bok om investeringsprosjekter og miljøkonsekvenser

Oslo, 08.08.2016

En ny bok fra Concept-programmet handler om hvordan miljøkonsekvenser kan håndteres i samfunnsøkonomiske analyser av offentlige investeringsprosjekter. Det foreligger også et engelsk sammendrag.
I boken beskriver Vistas Ståle Navrud metoder for verdsetting av miljøgoder, Steinar Strøms kapittel omhandler håndtering av miljøkonsekvenser ved kraftlinjer i Hardanger, mens Kristin Magnussen skriver om verdsetting av naturkapital og økosystemtjenester.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website