| Vista med felteksperiment i Vietnam

Vista med felteksperiment i Vietnam

Oslo, 29.11.2016

Vista jobber videre med klimatilpasning i Vietnam og hadde arbeidsmøter 24-28. oktober i Da Nang.
Her ble det diskutert hvordan mikrofinans og annen støtte til fattige husholdninger kan oppmuntre dem til å forsterke boligene sine mot ekstremvær.
Prosjektet skal i 2017-18 gjennomføre et felteksperiment der støtten vil varieres tilfeldig til ulike husholdninger. Målet er å teste hva som virker best.
Prosjektet bidrar med sin vitenskapelige tilnærming til en mer kunnskapsbasert utviklingshjelp.