| 10 land i sørlige Afrika diskuterer styring av offentlige investeringer

10 land i sørlige Afrika diskuterer styring av offentlige investeringer

Oslo, 09.12.2016

Eivind Tandberg fra Vista Analyse var nylig foredragsholder på et regionalt seminar om styring av offentlige investeringer, med deltakere fra Angola, Botswana, Komorene, Lesotho, Madagaskar, Mauritius, Mosambik, Seychellene, Swaziland og Zambia. Seminaret fant sted på Afritac South i Mauritius, et regionalt senter for teknisk samarbeid som støttes av det internasjonale pengefondet (IMF) og flere bilaterale og multilaterale givere.

Analyser utført av IMFs finansavdeling (FAD) indikerer at resultatene av offentlige investeringer i utviklingsland kan forbedres med mer enn 30 prosent. I løpet av seminaret lærte deltakere hvordan effektivitetsgap kan identifiseres og kvantifiseres og hvordan planlegging, ressursallokering og gjennomføring av offentlige investeringer kan styrkes, bl. a. ved hjelp av IMFS nye verktøy for vurdering av styringen av offentlige investeringer (PIMA). Deltakerne på seminaret var svært aktive og tok opp en rekke emner til debatt:

• Det var mange synspunkter på hvordan finanspolitiske regler, særlig gjeldstak, påvirker handlingsrommet for offentlige investeringer. Noen deltakere mente at offentlige investeringer kan bli for lave på grunn av lovfestede gjeldstak eller manglende finansieringsmuligheter. Det var en klar konklusjon at forbedringer i finanspolitisk åpenhet (fiscal transparency) og i kapasiteten til å styre offentlige investeringer bør ha positive virkninger på landenes kredittverdighet.

• Mange deltakere var interessert i hvordan offentlig-privat samarbeid (OPS) kunne øke private virksomheters deltakelse i infrastrukturinvesteringer. Det ble vist til at OPS kan øke effektiviteten av investeringer, men at slike instrumenter er komplekse og krever betydelig kapasitetsbygging på myndighetssiden.

• Det var enighet om behovet for konsistente vurderings- og beslutningsprosedyrer for investeringsprosjekter, og at dette krever et transparent og veldefinert regelverk. Ulike land har forskjellige institusjonelle ordninger og den beste løsningen vil avhenge av den spesielle situasjonen i hvert land. Kvalitetssikring av prosjektforutsetninger er viktig, bl. a. ved at prosjekter analyseres av en annen organisasjon den som foreslår prosjektet, og ved å kreve tredjeparts verifisering av viktige prosjektparametere.

• Institusjonelle mekanismer for prosjektoppfølging ble også diskutert. Det ble understreket at prosjektstyring og prosjektoppfølging er fundamentalt forskjellige funksjoner, og at det må være identifisert prosjektledere som kan holdes ansvarlig for gjennomføring for alle store prosjekter.