| Vista jobber for bevaring av Kinas naturmangfold

Vista jobber for bevaring av Kinas naturmangfold

Oslo, 05.04.2016

Vista bidrar for tiden til et norsk-kinesisk samarbeidsprosjekt om “Mainstreaming Biodiversity and Ecosystem Values into Policy-making in China”. Prosjektet ledes av Miljødirektoratet i samarbeid med Chinese Research Academy of Environmental Sciences. Henrik Lindhjem presenterte nylig en rapport om norske og europeiske erfaringer på et seminar i Beijing 31. mars 2016. Prosjektet sikter mot både å verdsette naturmangfold og økosystemtjenester i ulike lokale områder i Kina og finne bedre måter å stimulere til bedre miljøforvaltning på kommunenivå. BNP suppleres for tiden med miljøindikatorer i Kina for å vurdere lokale myndigheters resultater.
Les rapporten.