| Vista vurderer prisportal for dagligvarer

Vista vurderer prisportal for dagligvarer

Oslo, 15.12.2015

Regjeringen vurderer å lage en nettportal der alle kan sammenlikne prisene på 30 000 dagligvarer. Forbrukerrådet er for dette, men Konkurransetilsynet føler seg sikre på at en portal vil brukes til å holde prisene oppe. I en ny utredning for Forbrukerrådet drøfter Vista Analyse spørsmålet. Etter vår vurdering er det mange forhold som tilsier at portalen vil øke konkurransen og holde prisene nede, men et stilltiende samarbeid om høye priser kan ikke utelukkes.