| Mange muligheter i vår regionale likevektsmodell, NOREG

Mange muligheter i vår regionale likevektsmodell, NOREG

Oslo, 15.01.2016

I siste nummer av Samfunnsøkonomen publiserer vi analyser av investeringer i infrastruktur, utdanning, reiseliv og annen næringslivssatsing på Vestlandet og i Nord-Norge. Med bruk av vår nye modell NOREG demonstrerer vi hvordan virkningene fordeler seg mellom fylkene og den samlede nasjonale virkningen av tiltakene. Modellen kan også analysere langsiktige nasjonale utfordringer som omleggingen til et klimavennlig samfunn, spørsmålet om innvandring og netto ringvirkninger av storstilet transportutbygging.