| Vista har evaluert tilskuddsordningene for økologisk landbruk

Vista har evaluert tilskuddsordningene for økologisk landbruk

Oslo, 28.11.2012

Vista Analyse har på oppdrag fra Statens landbruksforvaltning evaluert tilskuddsordningene for økologisk landbruk (tilskudd til utviklingstiltak og produksjonstilskuddene). Vi finner at manglende merpris på melk og en del andre produkter, og mangel på husdyrgjødsel for økologisk kornproduksjon, er viktige hindre for økt produksjon av økologiske produkter. Vi finner følgelig at tilskudd kan eller bør bare i begrenset grad kompensere for dette.

Last ned rapporten
Les omtale av rapporten i Nationen 28.11.2012