| Vista foreleser om forebygging av vold i nære relasjoner

Vista foreleser om forebygging av vold i nære relasjoner

Oslo, 13.11.2018

For et par år siden leverte Vista Analyse rapporten Samfunnsøkonomiske kostnader av vold i nære relasjoner. Siden har vi fortsatt å arbeide med temaet samtidig som rapporten stadig leses og får oppmerksomhet. I dag 13. oktober er Ingeborg Rasmussen i Skien for å holde foredraget Samfunnsøkonomisk gevinst av voldsforebygging for 100 påmeldte deltagere på Telemark fylkeskommunes konferanse Forebygging av vold i nære relasjoner. Samtidig reiser Haakon Vennemo til Bukarest for å representere Vista Analyse i nettverket Synergy – Network against Domestic and Gender-based Violence under the EEA/Norway Grants 2014-2021. Vista er invitert av Justidepartementet til dette. Han skal også delta på konferansen A common voice towards a world without GBV-intervention mechanism and good practice models on gender based violence.

Les to av våre utredninger på temaet her og her.