| Vista Analyse skal bistå Enova med å etablere indikatorer

Vista Analyse skal bistå Enova med å etablere indikatorer

Oslo, 07.11.2018

Enova investerer årlig 2-4 milliarder kroner i energi- og klimatiltak i norsk næringsliv og offentlig sektor. Enova har fastsatt markedsendringsmål for alle sektorene de jobber med. For å kunne måle markedsendring, og kommunisere og rapportere på markedsendringsmål er det behov for indikatorer og metodikk for måling. Vista Analyse har fått i oppdrag å bistå med etablering av metodikk og indikatorer for måling av markedsendring i transportsektoren.