| Vista bidrar til områdegjennomgang av utdanningssektoren i Moldova

Vista bidrar til områdegjennomgang av utdanningssektoren i Moldova

Oslo, 06.09.2018

Myndighetene i Moldova har besluttet å ta i bruk områdegjennomganger for å bedre effektiviteten i offentlig tjenesteproduksjon. De gjennomfører nå et pilotprosjekt som analyserer høyere utdanning og yrkesrettet utdanning i Moldova. Foreløpige analyser har indikert at resultatene på dette feltet er svake i forhold til den relativt høye ressursbruken. Eivind Tandberg fra Vista Analyse deltar i en internasjonal ekspertgruppe som gir myndighetene råd om hvordan pilotprosjektet bør gjennomføres, hvordan effektiviteten i utdanningssektoren kan forbedres og hvordan erfaringene kan brukes i framtidige områdegjennomganger. Arbeidet støttes av UNDP, SlovakAid og IMF.