| Vista Analyse vurderer lokalisering av akuttsykehus på Helgeland

Vista Analyse vurderer lokalisering av akuttsykehus på Helgeland

Oslo, 04.09.2018

Vista Analyse bistår Rana kommune med vurdering av virkninger for rekruttering og utdanning av fagpersonell av ulike lokaliseringer av et stort akuttsykehus på Helgeland. Vi har tidligere gjort tilsvarende vurderinger i forbindelse med lokalisering av et nytt akuttsykehus for Nordmøre og Romsdal.