| Luftforurensning bør fortsatt prissettes i Statens Vegvesens analyser

Luftforurensning bør fortsatt prissettes i Statens Vegvesens analyser

Oslo, 12.01.2015

Luftforurensning bør fortsatt inkluderes som en prissatt konsekvens i Håndbok V712 Konsekvensanalyser (tidl. Håndbok 140). Skadekostnadsmetoden bør legges til grunn, men ulikt detaljeringsnivå i beregningene kan være aktuelt for ulike formål. Dette er blant konklusjonene i et forprosjekt Vista Analyse i samarbeid med Transportøkonomisk institutt har gjennomført for Statens vegvesen.