| Vista Analyse har evaluert virksomheten til Nordic Development Fund

Vista Analyse har evaluert virksomheten til Nordic Development Fund

Oslo, 30.08.2012

Vista Analyse har evaluert virksomheten til Nordic Development Fund (NDF) under det nye klimamandatet. Vi finner at NDF har oppfylt alle hovedmålene fastsatt av styret i 2009. NDF legger til rette for til større investeringer rettet mot klimaendringer i utviklingsland. Tilskudd bevilget fra NDF har i mange tilfeller bidratt til å utløse lån eller tilskudd fra de multinasjonale utviklingsbankene som eller ikke ville blitt utløst. En annen viktig konklusjon er at NDFs saksbehandlingstid er relativt kort sammenliknet med andre finansieringskilder. Les rapporten NDFs nyhetsbrev