| Avgift med stor effekt

Avgift med stor effekt

Oslo, 14.02.2013

Kjøpsavgiften for nye personbiler ble lagt om i 2007. Det er lagt stadig mer vekt på CO2-utslipp og mindre vekt på motoreffekt i avgiften. Fra 2006 til 2011 falt CO2-utslippene fra nybilparken med 24 prosent. Vista Analyse har evaluert effekten av endringene i kjøpsavgiften på oppdrag fra Finansdepartementet. Vi finner at avgiftsendringene forklarer 50-60 prosent av de observerte utslippsreduksjonene. Gjennomsnittsavgiften for nye biler er i samme periode er redusert med om lag 40 000 kroner. Dette har stimulert nybilsalget og påvirket sammensetningen av nybilparken.

Finansdepartmentets omtale
Last ned rapporten