| Norsk økonomi og økosystemer i utlandet

Norsk økonomi og økosystemer i utlandet

Oslo, 08.03.2013

Vista Analyse har på oppdrag for Ekspertutvalget om verdier av økosystemtjenester, kartlagt hvor og hvordan norske investeringer, import og bistand påvirker økosystemer i utlandet. Problemstillingen er krevende, men rapporten peker på at størstedelen av det norske økonomiske engasjement er knyttet til investeringer og samhandel med andre OECD-land, med miljøkonsekvenser som forgrener seg globalt og smelter sammen med verdensøkonomiens samlede virkning på økosystemene. Man kan si at det norske bidraget her er gjennomsnittlig. Norge har imidlertid også milliardinvesteringer globalt i sektorer med høy miljørisiko (petroleum, metaller, kjemikalier) og importerer i betydelig omfang varer med tilknyttet miljørisiko fra land som Kina (elektronikk, tekstiler) og Brasil (soya). Norsk bistand slår positivt ut for økosystemer i utlandet, men har et omfang som er langt mer beskjedent enn investeringer og import.

Last ned rapporten.