| Velkommen til Anette og Bjørnar!

Velkommen til Anette og Bjørnar!

Oslo, 03.09.2018

Vi har vært så heldige å få Anette Kristiansen og Bjørnar Andreas Kvinge til Vista Analyse. Anette kommer fra Helse- og omsorgsdepartementet, og har tidligere jobbet i Difi i flere år, og i Finansdepartementet. Anette vil begynne i en fulltidsstilling i oktober. Bjørnar er seniorøkonom i Oljedirektoratet, men kommer nå til Vista på et års hospitering. Bjørnar vil tilføre oss viktig kompetanse på petroleumsøkonomi og energi. Vi ønsker begge velkommen til oss!

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website