| Velkommen til Anette og Bjørnar!

Velkommen til Anette og Bjørnar!

Oslo, 03.09.2018

Vi har vært så heldige å få Anette Kristiansen og Bjørnar Andreas Kvinge til Vista Analyse. Anette kommer fra Helse- og omsorgsdepartementet, og har tidligere jobbet i Difi i flere år, og i Finansdepartementet. Anette vil begynne i en fulltidsstilling i oktober. Bjørnar er seniorøkonom i Oljedirektoratet, men kommer nå til Vista på et års hospitering. Bjørnar vil tilføre oss viktig kompetanse på petroleumsøkonomi og energi. Vi ønsker begge velkommen til oss!