| Vista Analyse skal utarbeide en veileder i økonomiplanlegging for kommunesektoren

Vista Analyse skal utarbeide en veileder i økonomiplanlegging for kommunesektoren

Oslo, 26.09.2012

Veilederen, som er bestilt av Kommunal – og regionaldepartementet, skal være et verktøy som bidrar til god praksis og god økonomiforvaltning i kommuner og fylkeskommuner. Det dreier seg altså ikke bare om å gi økt kunnskap om økonomiforvaltning, men å stimulere til endret gjennomføring. Vi er meget fornøyd med å ha fått muligheten til å videreutvikle vårt arbeid med økonomiplanlegging i kommunesektoren, sier Simen Pedersen. Vista Analyse utarbeidet i 2011, på oppdrag fra Fylkesmannen i Nordland, en veileder i økonomistyring for folkevalgte.