| Veileder i økonomistyring for folkevalgte

Veileder i økonomistyring for folkevalgte

Oslo, 16.01.2013

I løpet av høsten 2011 utarbeidet Simen Pedersen, i samarbeid med Renate Enemark Bergersen, utarbeidet et undervisningsopplegg i kommunal økonomistyring for folkevalgte. Oppdragsgiver var Fylkesmannen i Nordland, og Vesterålen regionråd har bidratt i prosessen. Veilederen, som inngår i undervisningsopplegget, er nå offentliggjort.

Last ned