| Vedtak om Uranienborg skole lener seg på vurdering av Vista Analyse

Vedtak om Uranienborg skole lener seg på vurdering av Vista Analyse

Oslo, 15.05.2013

Oslo kommune har foreslått å gjøre om Uranienborg skole til en ren barneskole. Begrunnelsen var at elevgrunnlaget antas å øke sterkt fram til år 2023. På vegne av FAU ved skolen har Haakon Vennemo og Maria Dahl Nielsen gått gjennom tallgrunnlaget for framskrivningene av elevtallet. De konkluderer med at den antatte økningen i elevtallet er mangelfullt dokumentert, og at sannsynlig vekst er langt lavere enn antatt av kommunen. Byrådet har nå vedtatt å opprettholde ungdomstrinnet. Vurderingen av elevgrunnlaget

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website