| Vista Analyse presenterer rapport om kvaliteten på det norske veinettet

Vista Analyse presenterer rapport om kvaliteten på det norske veinettet

Oslo, 25.01.2021

På oppdrag fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) har Vista Analyse utarbeidet rapporten "Kvaliteten på det norske veinettet - status og utvikling for riks- og fylkesveier". Erlend Dysvik skal presentere rapporten på et frokostmøte i regi av OFV førstkommende onsdag kl. 08:30 (27.01.21).

Frokostmøtet foregår på Zoom og man kan melde seg på frokostmøtet på OFV sine nettsider.